Thursday, February 10, 2011

KOLIK FÖRLAG


Corto på svenska

Corto Maltese är tillbaka!

Välkomna till hans blogg. Här kommer vi samla allt som händer kring Corto i Sverige och importera det bästa som hänt inom cortologin under de tjugo år denna serieikon varit otillgänglig för svenska läsare.

Vi välkomnar först och främst inte bara kommentarer utan bidrag av alla de (upp-)slag ni har. Redan nu bjuder vi in till fan-art-teckningar som elog till och tolkning av den gode sjömannen utan mål, samt en look-alike-tävling där man inbjuds att tolka Corto genom sin egen person. Tveka inte, skicka in! Första bidrag för alla att slå kommer snart med redaktör Berg, komplett med cigarill och allt.

Vi kommer i övrigt presentera fan-art från kända svenska tecknare, översatta essäer om Corto och egna texter. Här kommer recensioner och kritik länkas och kommenteras och allmänna Corto-nyheter spridas. 

Så, där har ni framtiden. Framtiden är fylld med Corto, välkomna!

/Daniel Berg, redaktör, Kolik förlag