KOLIK FÖRLAG


Utopi Magasin ges ut av Kolik förlag, som ger intelligent underhållning i serieform sedan 2005. Förlaget grundades av Fabian Göranson och Marcus Nyblom, och drivs nu av Josefin Svenske, Loka Kanarp, Daniel Berg och Fabian Göranson. Förlaget är baserat både i Malmö och i Stockholm.


kolikgraddan.jpg

Fotot är från Kolik Förlags vårfest 2009. Från vänster: Fabian Göranson, Josefin Svenske, Daniel Berg, Loka Kanarp, Marcus Nyblom.