HUGO PRATT

Det finns så mycket skrivet om Hugos liv. Inte så underligt med tanke på dess väldiga äventyr. Då långa upprepningar är oundvikliga och tråkiga följer här en snabbversion, en cut-up, en explosion, med länkar till alla de ingående beskrivningarna och texterna om hans liv. Hugo, seriehjälten:

Hugo Pratt, tecknad mot venetiansk bakgrund.
Hugo Pratt. Serietecknare. 1927-1995. Skapare av Corto Maltese. ?-?. Född i Venedig. Judisk mor, engelsk farfar, turkiskt påbrå. Kabala, kartor och kritik.

Läser amerikanska serier, Milton Caniffs stil lämnar han aldrig, han leker och renodlar den i resten av hans liv. Hugo Pratt kan ses som den amerikanske tecknarens europeiske profet
Hugo med Danakiler

Fadern Radolfo hängiven fascistisk soldat. Familjen Pratt enrolleras i invasionen av Abessinien, dagens Etiopien. Okända länder, osäker framtid, förvirrade strider. Sonen Hugo hinner arbeta som tolk för kolonialmakten. Kriget rasar i tidningarna, kriget tränger fram genom högländerna1942 – fadern dör i brittiskt fångläger. Hugo med moder interneras i Dirédaoua. Hugo läser insmugglade serier. Förvisas hem till Italien. Stevenson, London, Melville och Conrad. Amerikanska serier. Konstskola i Venedig. Börjar teckna serier.Serietecknarkoloni skapar tidningar och hjältar. Reconstructione e la bella vita. 1949 – Argentina läser serier på italienska. Hugo hyllas, inbjuds och erbjuds arbete som tecknare. Okänt land, osäker framtid, ingen tvekan. Vågorna ropar, havet suger. Tango. Hugo lever fler dagar i Argentina än i Italien. Hugo reser vidare. Mato Grosso. Försvinner i Amazonas, rykten om hans död sprids. Hugo dyker upp i sitt Argentina. Ständigt vidare.  London, Daily Mirror. 1967 – Italien, Stg. Kirk. Börjar teckna Corto Maltese.

Studentuppror och världsrevolutioner. Avkolonisering och osäker framtid. 70-talet, de franska åren, Pif Gadget. Corto Maltese seglar fram som sin tids stora serieskapelse. Ambivalens och våld, rättmätighet och självkritik, förvirrade strider.

80-talet. Corto och Hugo, vem är den mest bereste? Kanada, Patagonien, Stilla havet och Afrika. Hugo vann fler priser. Hugo läste mer, 30 000 böcker i sitt hem i Schweitz. Corto översätts till femton språk. Corto är Hugos drömska minne av sitt eget liv. En uppdiktad självbiografi, en fiktiv memoar. En annan värld är möjlig.

1995 – Hugo Pratt dör i cancer. Corto reser ständigt vidare.